Dersler, Sınavlar ve Not Sistemi

Yarıyıllık düzende eğitim yapılan birimlerde üçüncü yarıyıldan itibaren, yarıyıl başı genel ağırlıklı not ortalaması (GANO) 1,80’in ve son iki yarıyılındaki her iki yarıyıl ağırlıklı not ortalaması (YANO) 2,00’ın altında olan öğrenciler, sınamalı öğrenci kabul edilirler.

  • Sınamalı öğrenci ilgili yarıyıl/yıl derslerini almayıp, önceki yarıyıl/yıllardan önkoşul derslerini göz önünde bulundurarak ders alırlar.
  • Bu durumdaki öğrenciler ayrıca, GANO yükseltme amacıyla önceki yarıyıl/yıllarda DD ve DC notu aldıkları dersleri de tekrar edebilirler.

Ders tekrarı ile GANO’ sunu istenilen düzeye (1,80) getiren öğrenciler, normal öğretim programlarına devam eder.

GANO’su en az 3,00 olan öğrenciler, bir yarıyılda alınabilecek toplam ders sayısını geçmemek koşulu ile danışmanının onayı ile üst yarıyıllardan ders alabilir.

Öğrencilerin mezun olabilmeleri için GANO’nun  2,00  veya üstünde olması  zorunludur.

 

Örnek GANO Hesabı için tıklayınız. Gri ile işaretli yerleri değiştirerek harf notlarınızı yazarak sarı ile işaretli olan GANO'larınızı görebilirsiniz. Bu excel sizlere kolaylık olsun diye paylaşılmıştır. Geçerli olan transkriptinizdeki GANO ve YANO'dur. Bu excel sizlere sadece örnek hesaplama vermektedir ve yaklaşık olarak bilgi vermesi için sizinle paylaşılmıştır. Çıkan sonuçları kesin doğru olarak kabul etmeyiniz.

 


Bu sayfa İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tarafından en son 28.01.2020 15:59:07 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM