Staj Duyuruları

 

 Staj yapacağınız kurumdan, öğrenci olduğunuz ile ilgili yazı istenirse formu doldurup bölüm  hocalarınıza imzalattırınız. 

Staj Belgelerini yüksekokulun adresinden indirebilirsiniz. Adres için tıklayınız

staj


 

2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ZORUNLU STAJ UYGULAMASINDA

ÖĞRENCİLERİN YAPMASI GEREKEN İŞLEMLER

 

1. Zorunlu Staj uygulaması ile ilgili formlar http://tbmyo.marmara.edu.tr adresinden temin edilebilir.

2. Staj Başvuru işlemlerinin son tarihi 05 Nisan 2019 olup, Bölüm Başkanlığı iş Yeri Onay Formunun (Form 1) en geç bu tarihe kadar Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmesi gerekmektedir.

3. Bölüm Başkanlığı 12 Nisan 2019tarihinde öğrencilerin staj yerlerinin uygun olup olmadığını liste halinde Bölüm Başkanlığı panolarında ilan edeceklerdir.

4. Staj yeri Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülen öğrenciler; İşyeri ve Yüksekokul Müdürlüğü SGK Onay Formu (Form 2) ile Öğrenci Zorunlu Staj Sicil Onay Formunu (Form 3), SGK Staj Taahhütnamesini (Form 5) ve ) ve Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’nu (Form 6)  19 Nisan 2019 tarihine kadar Bölüm Başkanlığına teslim edeceklerdir. İşyeri ve Yüksekokul Müdürlüğü SGK Onay Formu, staj yapılacak olan iş yeri tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi basılmış olarak teslim edilecektir.

5. Staj yerleri uygun görülmeyen öğrenciler; 26 Nisan 2019 tarihine kadar tekrar uygun yer bulup İşyeri Onay formunu doldurarak müracaat edeceklerdir. Bu öğrencilerin staj yerlerinin uygun olup olmadığı 03 Mayıs 2019 tarihinde Program panolarında ilan edilecektir. Staj yeri Bölüm Başkanlığı tarafından uygun görülen öğrenciler İşyeri ve Yüksekokul Müdürlüğü SGK Onay Formu (Form 2) ile Öğrenci Zorunlu Staj Sicil Onay Formunu (Form 3), SGK Staj Taahhütnamesi (Form 5) ve Staj Ücretlerine İşsizlik Fonu Katkısı Bilgi Formu’nun (Form 6) 10 Mayıs 2019 tarihine kadar Bölüm Başkanlığına teslim edeceklerdir. İşyeri ve Yüksekokul Müdürlüğü SGK Onay Formu, staj yapılacak olan iş yeri tarafından imzalanmış ve şirket kaşesi basılmış olarak teslim edilecektir. (Bölüm Başkanlıkları 17 Mayıs 2019 tarihine kadar sıralı liste halinde staj evraklarını Müdürlüğe teslim edecektir.)

6. Staj yerleri kabul edilen tüm öğrencilerin Sosyal Güvenlik Kurumuna giriş işlemleri (S.G.K. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesi) İnternet aracılığı ile Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

7. Öğrenciler, Yüksekokul Sekreterliği tarafından onaylanmış zorunlu staj formlarını (Form 2, Form 3) ve S.G.K. Sigortalı İşe Giriş Bildirgesini imza karşılığında 26-27-28 Haziran 2019 tarihleri arasında Bölüm Başkanlıklarından almak zorundadırlar. (Zorunlu Staj Defteri WEB sayfasından temin edilebilir.)

8. Öğrenciler stajlarını SGK Onay Formunda belirtilen kurumlarda 08 Temmuz–29 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapmak zorundadırlar. Belirtilen kurum ve tarihler dışında yapılan stajlar değerlendirmeye alınmayacaktır. Staj ücreti alacağını beyan eden öğrencilerin, ücret aldığını belirten Banka Dekontu 4 Eylül 2019’e kadar Bölüm Başkanlıklarına teslim edilmelidir. (Öğrenci Adı soyadı, TC numarası, Staj ücreti ve hangi aya ait olduğu mutlaka banka dekontu üzerinde belirtilmelidir.)

9. Staj defterlerinin son teslim tarihi 20 Eylül 2019 Cuma günü olup, bu tarihe kadar Zorunlu Staj Defterleri, Bölüm Başkanlığına teslim edilmelidir.

10. Bölüm staj komisyonu tarafından değerlendirilen “Zorunlu Staj Uygulaması” sonuçları 04 Ekim 2019 tarihinde bölüm panolarında ilan edilecektir. Değerlendirme sonuçlarına yapılacak itirazlar için, ilan tarihinden itibaren bir hafta içinde Bölüm Başkanlığına yazılı olarak müracaat edilmelidir. 

11. Öğrencinin staj için başvuruda bulunacağı Firma talep ettiği durumda, bu yazının ekinde bulunan “Staj Başvuru Formu” öğrenci tarafından doldurulup, ilgili bölüm başkanlıkları tarafından onaylanarak öğrenciye teslim edilecektir.

 

::: NOT :::

Tüm formlar bilgisayar ortamında eksiksiz olarak doldurulmalıdır.

 

 

 

Bu sayfa İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tarafından en son 17.07.2019 14:33:13 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM