İş Sağlığı ve Güvenliği

isguvenligi

 

 

Hızla gelişmekte olan sanayi ve içinde bulunduğumuz teknoloji çağı, çalışanların ve yapılan işin güvenliği açısından sorunların giderek artmasına sebep olmaktadır. Diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye’de de birçok iş kazası ve meslek hastalığı sebebiyle ölüm veya sakatlanma meydana gelmektedir.

 

Son zamanlarda bu durumların önüne geçmek adına İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği kavramı hızla ön plana çıkarılmış olup, işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi için işveren ve çalışanların görev, yetki, sorumluluk, hak ve yükümlülüklerini düzenlemek amacıyla 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu yürürlüğe konulmuştur.

 

Mevzuatta yapılan düzenlemelerle işveren ve çalışanlarca önceliklerin İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği olarak benimsetilmesi böylece iş kazaları ve meslek hastalıklarının en aza indirilmesi amaçlanmıştır.


Bu sayfa İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği tarafından en son 16.03.2020 12:26:25 tarihinde güncellenmiştir.

HIZLI ERİŞİM